SWIMNEWS ONLINE: April 1996 Magazine Articles

Shopping Media Kit Trial Issue Swim Camp DirectoryJAPAN OLYMPIC TRIALS

Tokyo, Japan - April 4 - 7, 1996 (50 M)

= National Record = World Record
WOMEN'S EVENT'S | FREESTYLE | BACKSTROKE | BREASTSTROKE | BUTTERFLY | INDIVIDUAL MEDLEY

MEN'S EVENT'S | FREESTYLE | BACKSTROKE | BREASTSTROKE | BUTTERFLY | INDIVIDUAL MEDLEY


MEN'S EVENTS / HOMMES

FREESTYLE / LIBRE

50 METRES FREESTYLE/LIBRE 1) 23.16 Tomohiro Yamanoi,77 2) 23.37 Kazunobu Tajima,75 3) 23.38 Makio Endo,72 4) 23.64 Masakatsu Usami,71 5) 23.75 Syunsuke Ito,77 6) 23.79 Hirosuke Hamano,74 7) 23.79 Norihide Ishida,77 8) 24.14 Yukihiro Matsushita,73 100 METRES FREESTYLE/LIBRE 1) 51.06 Syunsuke Ito,77 2) 51.22 Yukihiro Matsushita,73 3) 51.25 Kazunobu Tajima,75 4) 51.62 Norihide Ishida,77 5) 51.84 Tomohiro Yamanoi,77 6) 51.87 Hirosuke Hamano,74 7) 51.92 Hiroshi Fukuda,75 200 METRES FREESTYLE/LIBRE 1) 1:51.31 Syunsuke Ito,77 2) 1:51.85 Syusuke Ito,76 3) 1:52.33 Masayuki Fujimoto,73 4) 1:52.86 Yosuke Ichikawa,78 5) 1:53.02 Toshiaki Kurasawa,76 6) 1:53.38 Hideaki Hara,74 7) 1:53.66 Atsushi Kobayashi,77 400 METRES FREESTYLE/LIBRE 1) 3:56.83 Yosuke Ichikawa,78 2) 3:57.29 Masato Hirano,75 3) 3:57.52 Hisato Yasui,76 4) 3:58.31 Toshiaki Kurasawa,76 5) 3:58.46 Masayuki Fujimoto,73 6) 3:59.45 Atsushi Kobayashi,77 7) 4:00.55 Makoto Takita,79 8) 4:02.05 Syusuke Ito,76 1500 METRES FREESTYLE/LIBRE 1) 15:24.66 Masato Hirano,75 2) 15:27.06 Hisato Yasui,76 3) 15:46.77 Makoto Takita,79 4) 15:51.74 Yoshihiro Akimoto,78 5) 15:56.44 Kazutaka Kobayashi,76 6) 16:02.05 Yasukazu Sasaki,4

BACKSTROKE / DOS

100 METRES BACKSTROKE/DOS 1) 55.97 Keitaro Konnai,78 2) 56.11 Hajime Itoi,71 3) 56.44 Eiji Komine,73 4) 57.13 Daisuke Morikami,75 5) 57.30 Shoichi Hinata,0 6) 57.63 Tsuyoshi Yabe,74 7) 57.97 Takafumi Oishi,76 8) 58.06 Koichi Watanabe,78 200 METRES BACKSTROKE/DOS 1) 2:01.13 Hajime Itoi,71 2) 2:02.09 Ryuji Horii,74 3) 2:02.95 Hiroyuki Nagasaki,74 4) 2:04.93 Hiroshi Nishimura,76 5) 2:04.98 Nobutaka Hayashi,77 6) 2:05.38 Koichi Watanabe,78 7) 2:06.03 Keitaro Konnai,78 8) 2:07.36 Eiji Komine,73

BREASTSTROKE / BRASSE

100 METRES BREASTSTROKE/BRASSE 1) 1:02.20 Akira Hayashi,74 2) 1:02.54 Yoshinobu Miyazaki,78 3) 1:03.26 Takumi Uegaki,75 4) 1:04.17 Hideyuki Sudo,79 5) 1:04.20 Ryosuke Imai,78 6) 1:04.65 Naohiro Kurimoto,79 7) 1:04.83 Syunsuke Ito,77 8) 1:05.06 Yoshiaki Okita,78 200 METRES BREASTSTROKE/BRASSE 1) 2:15.68 Yoshinobu Miyazaki,78 2) 2:15.89 Akira Hayashi,74 3) 2:17.10 Hirotsugu Mashiko,74 4) 2:17.86 Junya Suzuki,74 5) 2:18.07 Hiroshi Fujieda,73 6) 2:18.13 Chikara Nakashita,76 7) 2:18.32 Satoru Umezaki,77 8) 2:19.05 Tomoaki Kojima,74

BUTTERFLY / PAPILLON

100 METRES BUTTERFLY/PAPILLON 1) 54.02 Takashi Yamamoto,79 2) 54.56 Yukihiro Matsushita,73 3) 54.90 Hiroshi Miura,66 4) 55.11 Mitsuharu Takane,72 5) 55.14 Masakatsu Usami,71 6) 55.17 Junya Kawakami,75 7) 55.33 Eiji Nomura,72 8) 55.65 Tomohiro Takemura,74 200 METRES BUTTERFLY/PAPILLON 1) 1:59.49 Takashi Yamamoto,79 2) 2:00.95 Tatsuya Kinugasa,74 3) 2:01.01 Hiroshi Miura,66 4) 2:01.02 Osamu Mihara,74 5) 2:01.23 Mitsuharu Takane,72 6) 2:01.38 Kiyoto Kuribayashi,78 7) 2:01.47 Tomohiro Takemura,74 8) 2:01.82 Takeshi Takayama,76

INDIVIDUAL MEDLEY / QUATRE NAGES

200 METRES IND. MEDLEY/QUATRE NAGES 1) 2:02.96 Tatsuya Kinugasa,74 2) 2:03.26 Yuzuru Yoshimi,70 3) 2:04.19 Takahiro Fujimoto,70 4) 2:04.49 Toshiaki Kurasawa,76 5) 2:06.21 Hiroshi Oikawa,79 6) 2:07.47 Nobunari Honma,74 7) 2:07.53 Tetsuya Nittai,74 8) 2:08.01 Kenji Watanabe,69 400 METRES IND. MEDLEY/QUATRE NAGES 1) 4:20.71 Toshiaki Kurasawa,76 2) 4:22.25 Tatsuya Kinugasa,74 3) 4:29.45 Kenji Watanabe,69 4) 4:29.67 Norimitsu Asega,75 5) 4:29.80 Takahiro Mori,80 6) 4:29.88 Koichi Masuda,75 7) 4:32.69 Takahiro Fujimoto,70 8) 4:33.94 Syuichi Matsumoto,73

WOMEN'S EVENTS / DAMES

FREESTYLE / LIBRE

50 METRES FREESTYLE/LIBRE 1) 25.94 Suzu Chiba,75 2) 26.12 Sumika Minamoto,79 3) 26.47 Naoko Imoto,76 4) 26.48 Miho Okuhara,78 5) 26.77 Michiyo Takamizawa,78 6) 27.10 Asuka Sasaki,78 7) 27.11 Masaki Yamato,77 8) 27.21 Yoshimi Fukao,76 100 METRES FREESTYLE/LIBRE 1) 55.57 Suzu Chiba,75 2) 56.30 Sumika Minamoto,79 3) 57.68 Junko Nakatani,81 4) 58.14 Miho Okuhara,78 5) 58.15 Michiyo Takamizawa,78 6) 58.22 Taeko Uchida,80 7) 58.41 Tomoko Nagai,81 200 METRES FREESTYLE/LIBRE 1) 1:59.48 Suzu Chiba,75 2) 2:01.31 Eri Yamanoi,78 3) 2:01.77 Naoko Imoto,76 4) 2:03.18 Sachiko Miyaji,75 5) 2:03.45 Ayumi Fujita,75 6) 2:03.62 Aiko Miyake,78 7) 2:04.78 Asuka Yasuka,78 8) 2:05.62 Megumi Okada,80 400 METRES FREESTYLE/LIBRE 1) 4:10.98 Eri Yamanoi,78 2) 4:12.52 Suzu Chiba,75 3) 4:13.49 Aiko Miyake,78 4) 4:18.30 Sachiko Yamada,82 5) 4:18.77 Harumi Komatsu,78 6) 4:19.01 Asuka Yatsuzuka,78 7) 4:19.30 Sachiko Miyaji,75 8) 4:21.19 Tomoko Goza,75 800 METRES FREESTYLE/LIBRE 1) 8:39.73 Aiko Miyake,78 2) 8:48.85 Reina Iwata,79 3) 8:48.87 Harumi Komatsu,78 4) 8:52.62 Sachiko Yamada,82 5) 8:58.12 Tomoko Goza,75 6) 8:59.16 Mutsumi Mori,79 7) 8:59.72 Naya Higashijima,78 8) 9:02.23 Masae Kawashima,74

BACKSTROKE / DOS

100 METRES BACKSTROKE/DOS 1) 1:01.54 Miki Nakao,78 2) 1:01.75 Mai Nakamura,79 3) 1:02.58 Noriko Inada,78 4) 1:02.97 Yoko Koikawa,74 5) 1:03.08 Tomoko Hagiwara,80 6) 1:03.35 Kaori Dekura,80 7) 1:03.57 Tomomi Fujikawa,78 8) 1:04.29 Yoshie Hara,81 200 METRES BACKSTROKE/DOS 1) 2:10.46 Miki Nakao,78 2) 2:11.67 Mai Nakamura,79 3) 2:12.94 Tomoko Hagiwara,80 4) 2:14.40 Noriko Inada,78 5) 2:15.68 Asami Miyazaki,81 6) 2:15.70 Chikako Takase,76 7) 2:15.89 Reiko Okui,77 8) 2:16.12 Yoshie Hara,81

BREASTSTROKE / BRASSE

100 METRES BREASTSTROKE/BRASSE 1) 1:10.31 Masami Tanaka,79 2) 1:10.34 Kyoko Iwasaki,78 3) 1:10.65 Kyoko Kasuya,75 4) 1:10.69 Kaori Sato,81 5) 1:10.91 Jyunko Isoda,81 6) 1:10.93 Yoshie Nishioka,74 7) 1:12.59 Kayoko Ishibashi,78 8) 1:12.78 Asano Ikeda,78 200 METRES BREASTSTROKE/BRASSE 1) 2:28.75 Masami Tanaka,79 2) 2:29.10 Kyoko Iwasaki,78 3) 2:32.76 Kaori Nagashio,77 4) 2:34.04 Asano Ikeda,78 5) 2:34.11 Yoshie Nishioka,74 6) 2:34.26 Kyoko Kasuya,75 7) 2:35.10 Yuko Isoda,78 8) 2:35.77 Jyunko Isoda,81

BUTTERFLY / PAPILLON

100 METRES BUTTERFLY/PAPILLON 1) 58.83 Ayari Aoyama,82 2) 59.58 Hitomi Kashima,80 3) 1:01.72 Yoko Kando,75 4) 1:01.94 Jyunko Onishi,74 5) 1:02.18 Mika Haruna,78 6) 1:02.53 Nozomi Sekimoto,80 7) 1:02.58 Ai Ohta,84 8) 1:02.88 Jyunko Nakamura,81 200 METRES BUTTERFLY/PAPILLON 1) 2:08.69 Hitomi Kashima,80 2) 2:11.53 Mika Haruna,78 3) 2:12.99 Noriko Maekawa,79 4) 2:14.66 Sayaka Kiba,79 5) 2:14.98 Yuko Nakanishi,81 6) 2:15.73 Haruka Oyama,80 7) 2:15.81 Yasuko Tajima,81 8) 2:16.31 Yukie Ubukata,80

INDIVIDUAL MEDLEY / QUATRE NAGES

200 METRES IND. MEDLEY/QUATRE NAGES 1) 2:17.69 Fumie Kurotori,75 2) 2:19.16 Hideko Hiranaka,73 3) 2:20.96 Tomoko Yamagishi,77 4) 2:21.02 Akiko Sasaki,77 5) 2:21.72 Manami Hayashi,76 6) 2:22.09 Masami Imae,79 7) 2:22.13 Hitomi Maehara,77 8) 2:22.28 Emi Sarugaku,80 400 METRES IND. MEDLEY/QUATRE NAGES 1) 4:45.47 Fumie Kurotori,75 2) 4:48.08 Hideko Hiranaka,73 3) 4:52.31 Reina Iwata,79 4) 4:54.57 Asami Takahashi,77 5) 4:55.38 Akiko Sasaki,77 6) 4:56.88 Yasuko Tajima,81 7) 4:59.03 Sayu Kawai,75 8) 4:59.73 Emi Sarugaku,80

Home | E-Mail | Top of Page | April 96 Contents | Magazine
Mag Archives | Calendar | World Rankings | Meet Results | Links to Sites
Photo Library | Biographies | Forums | Shopping | Classifieds

About SWIMNEWS ONLINE
COPYRIGHT © 1995-1998 SWIMNEWS MAGAZINE, All Rights Reserved.
URL: http://swimnews.com